BACHA LOGOHRÁTKY

Začíná 11.3. 2019 a je možné je do konce března vyzkoušet za zvýhodněnou cenu 55Kč.

Logohrátky jsou vhodné pro školkové děti od 4-6 let. Lekce je zaměřena na skupinovou práci, která zahrnuje rozvoj všech oblastí s řečí souvisejících jako je hrubá, jemná, oro, grafomotorika; sluchové a zrakové vnímání; dechová cvičení; předmatematické operace; pozornost nebo paměť. Dále je zaměřena na rozvoj řeči jako takové – pasivní a aktivní slovní zásobu; slovosled; tvorbu vět; správné skloňování a časování; popis obrázku; odpovědi na otázky; vyprávění apod. Děti budou pracovat s obrázky, hrami, básničkami a píšničkami, k dispozici budou mít i pracovní listy. Avšak pozor, na logohrátkách nejde o individuální nápravu hlásek. Lekce povede úžasná novopečená maminka Terka Ježková, jež je speciální pedagožka se zaměřením na logopedii a surdopedii.

Lekce trvá cca 30 minut. Vzhledem k tomu, že lektorka bude mít na lekci i své miminko, může se stát, že v případě nějaké potřeby miminka, může být lekce delší (cca 10-15min).

Kapacita 7 dětí a 7 rodičů (doporučujeme, aby rodiče na hrátkách zůstávali s dětmi a inspirovali se). Lekce je přístupna 10 minut před začátkem. Opustit prostory je nutné do 20 minut po skončení lekce.

Kurz probíhá:
1) v pondělí 15:30 – 16:00
od 11. 3. 2019 můžete lekce vyzkoušet za zvýhodněnou cenu 55Kč. V případě kladné odezvy, otevřeme od dubna celý kurz.

Nejedná se o uzavřený kurz, tj. je možné se přes rezervační systém přihlásit, pokud bude na lekci místo. Cena jednotlivé lekce je 140,- a platí se v rámci rezervačního systému online platbou, případně kreditem. Náhrady z předplaceného kurzu lze čerpat v rámci rezervačního systému v daném období, kdy kurz probíhá (např. na jiný den, na jiný otevřený kurz obdobného charakteru nikoliv na zcela jinou aktivitu – např. NE fotografování, speciální akce, hernička….). V případě čerpání kreditu na zcela jinou aktivitu, Vám může být kredit bez upozornění odebrán. Náhrady z předplaceného kurzu se do dalšího období nepřevádějí.  

Dlouhodobá nepřítomnost / nemoc bude řešena individuálně.

Pod záštitou BeMama.