MALÝ MUZIKANT

Česká hudební škola s novou koncepcí hudební výchovy pro nejmenší v prostorách Basta Fidli!

Více info a přihlášení na: http://www.malymuzikant.cz

Lekce Malého muzinkata nespadají pod organizaci Basta Fidli! a je potřeba vše komunikovat přímo s jeho pořadateli. Není možné ho zahrnout do rezervačního systému BF!