Aktuality

PODMÍNKY:

Cvičí se bez roušky, dodržují se hygienická pravidla a aktuální vyhlášené podmínky, a je nutné splnit jednu z variant: 

– předložit platné potvrzení o prodělaném onemocnění COVID-19
– předložit potvrzení o negativním testu (ne starší než 72 hodin)
– předložit potvrzení o očkování
– podepsat čestné prohlášení o bezinfekčnosti (formulář bude mít lektorka u sebe)


NOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO – OMLUVENKY pro POZDNÍ STORNO LEKCE U KURZŮ CVIČENÍ PRO DĚTI A RODIČE, tj. pokud nestihnete lekci odhlásit do 24 hodin před lekcí v rezervačním systému – například kvůli náhlé nemoci.

• Toto pozdní storno se hlásí skrze SMS.
• Tato SMS pozdního storna má za cíl AKTUALIZOVAT UVOLNĚNÁ MÍSTA, a tím vám umožnit FLEXIBILNĚJŠÍ VYBÍRÁNÍ NÁHRAD. Například, když se ráno podíváte, zda je na lekci volno a chcete na lekci přijít. Náš rezervační systém toto pozdní storno nezprocesuje, ale může ho v systému udělat lektor, a tím pádem může uvolnit volné místo pro náhradníky.

Telefonní číslo pro SMS pozdního storna a formát omluvenky viz obrázek.

• Berte na vědomí, že SMS pozdní storno je akceptovatelné nejpozději do 1 hodiny před začátkem lekce (tzn. neplatí, pokud SMS zašlete např. 30 min před začátkem lekce).

SMS pozdního storna nenahrazuje standardní storno v rezervačním systému, které můžete udělat dříve jak 24 hodin před lekcí (například týden nebo dva dny před konáním lekce).

• SMS pozdního storna automaticky neznamená nárok na náhradu lekce, ale může být brána v potaz při individuálním řešení náhrad.

Věříme, že tato SMS pozdního storna zlepší vybírání vašich náhrad.

 

KDE: jako na podzim „beruškové hřiště“ nedaleko Basta Fidli!

PODMÍNKY:
děti – do 6 let nemusejí být testované a není potřeba u nich nic dokládat, rouška není nutná
dospělí, kteří doprovázejí děti (ale necvičí)roušku s sebou a bude nutné, aby splnili jednu z variant (jednu z variant):
– předložili platné potvrzení o prodělaném onemocnění COVID-19
– předložili potvrzení o negativním testu (ne starší než 72 hodin)
– předložili potvrzení o očkování
– podepsali čestné prohlášení o bezinfekčnosti (formulář bude mít lektorka u sebe)

DALŠÍ INFORMACE VÁM SDĚLÍ LEKTORKA NA MÍSTĚ.